Bli Bi-fadder

Skaffa egen bigård genom att ditt företag sponsrar en bikupa via WESTGÖTA BIGÅRDAR! Du är då med och gör skillnad i landskapet och i förlängningen för människa, miljö och ekonomi. Dessutom är det en väldigt trevlig tillgång i din verksamhet.

Allt detta ingår i ett nytt komplett bisamhälle med Alingsåsbin:

  • En skylt med din logotyp i anslutning till bigården

  • All skötsel och honungshantering sker via WESTGÖTA BIGÅRDAR

  • Honungsburkar med ditt företagsnamn på etiketten

  • Möjlighet till föreläsning på er arbetsplats om bin och dess nytta

Komplett bikupa

  • Komplett bikupa
  • 15 kg honung samt burkar med företagslogotyp
  • Föreläsning för personal eller kunder

Kontakta oss för pris

Gott och blandat - paketet med bin i lösvikt

  • Du kommer vara en lycklig ägare till:
  • Minst 40 000 Bin
  • 10 st 350g honungsburkar med företagslogotyp

Kontakta oss för pris

Andelshussystemet är smart

Du kan köpa andel i ett fint hus på en trevlig semesterort, eller också vänder du dig till oss, vi har gjort det enklare att bli andelsägare i ett hus, eller tja, i en kupa om vi skall vara noga. Du köper in dig med 25% av ett bisamhälle (4 andelar/hus)

Kontakta oss för pris

Företag som är Bifadder till bikupor via
WESTGÖTA BIGÅRDAR

svensk fastghetsformedling
flexo