Honung är inte som socker.

honung inte som socker

Redan under tiden bina producerar honung, omvandlas molekylerna till glukos och fruktos, vilket i sin tur leder till att vår kropp slipper göra det på egen hand när vi äter honungen. Detta ger en mer skonsam effekt på blodsockernivån.

Annat är det med vanligt vitt socker. Innan energin kan utvinnas måste kroppen först arbeta med att separera molekylerna. Det gör att blodsockernivån får ett ökat tryck.

Honung består huvudsakligen av olika sorters sockerarter, vatten och olika mineraler, vitaminer, inhibiner, enzymer, pollen, m.m. Forskare har hittat över 200 ämnen i honung!

Beroende på vilka växter bina besökt för att samla nektar har honung olika färg, smak och konsistens. Färgen kan variera från vitt till gult till och med svart. Beroende på hur biodlaren behandlat honungen kan den ha olika hårdhetsgrad, från flytande till mycket hård. Importerad honung kan vara helt flytande mycket länge beroende på att den nektar som bina samlat in innehåller en högre halt av fruktos (fruktsocker). Svenska blommor har för liten halt av fruktos för att den svenska honungen skall förbli flytande, den kristalliseras förr eller senare och blir då hård.

När Bamse äter Farmors dunder-honung blir han världens starkaste björn. Han är också världens snällaste björn och hjälper alla som behöver hjälp