Våra bigårdar

Våra bigårdar är belägna i områdena kring Alingsås kommun. Normalt har varje bigård 8 till 12 samhällen, beroende på hur omgivande natur och pollineringsbehov ser ut. De krav som vi ställer på platserna för våra bigårdar är att de ska vara lämpliga för både oss och våra bin. Vi vill därför kunna nå bigårdarna med bil för att undvika tunga transporter. Våra bin mår bäst om platsen är något så när vindskyddad och det finns tillgång till vatten eller fuktig mark på ett inte alltför långt avstånd. För att spara miljön ser vi helst att nya bigårdar kan inlämnas i våra befintliga skötselrutter

2021-05-17

Idag bygger vi upp en kommande bigård, som kommer ge ro för både oss och våra bin.

Klicka på bilderna för att se en större bild