Svenska Bin Sverige behöver fler bin som kan pollinera våra växter och vår mat. Välj svensk honung och sprid budskapet om binas livsviktiga arbete!

Westgöta bigårdar ”bidrar” till att öka kunskapen om svensk honung och informera konsumenterna om binas viktiga pollineringsarbete.

Därför är det en självklarhet att vara en del i spridningen av kunskap för oss som biodlingsföretag

Skörden av frukt, bär och oljeväxter är beroende av binas pollinering. Köp svensk honung så bidrar du till biodlingen i Sverige!